Entrepenad
Thormans entreprenad väljer du för våra verksamhetsområden grönyteskötsel, renhållning samt vinterväghållning. För en ren, trygg och välvårdad utemiljö.
Mark & Anläggning
Thormans Mark & Anläggning väljer du för uppdrag inom våra verksamhetsområden mark och anläggning, avlopp, dränering, platt- och mursättning samt trädgårdsplanering