Grönyteskötsel

Grönt är skönt – och är det snyggt blir det tryggt!
Välskötta gräsytor, gång- och cykelbanor, buskar och träd ökar ett områdes attraktionskraft och skapar en tryggare miljö med mindre skadegörelse. En vinst både för de boende och ägarna.
Läs mer >>

Lekplatser

Barnen är det viktigaste vi har och då ska en lekplats inte bara vara kul, utan också säker och funktionell. Lagkraven på säkerhet och tillsyn av dessa är höga och vi har därför speciell personal som är certifierad att besiktiga och underhålla lekplatser och utegym.
Läs mer >>

Mark & anläggning

Dränering, avloppssystem, asfaltering eller en helt ny innergård? Oavsett vilka mark- och grävarbeten du har behov av kan vår erfarna personal hjälpa dig.
Vi på Thormans Mark och anläggning utför en mängd olika arbeten till fasta priser. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och en offert.
Läs mer >>

Renhållning

Skräpplockning, tömning av papperskorgar, städning av entréer och återvinningsrum. Ett ”osynligt” arbete för att skapa trivsel, förebygga nedskräpning och skadegörelse. Vi arbetar ständigt med att hålla rent i stort och smått åt våra uppdragsgivare.
Läs mer>>

Vinterväghållning

Snö. Visst är det härligt, men snön ställer lätt till det i vardagen med olyckor och förseningar. Därför har vi jour dygnet runt från oktober till april med snöröjning och saltning av vägar, gångar och gårdar, VI jobbar för att förebygga risker och för att hjälpa dig komma till jobbet på ett säkert sätt.
Läs mer >>