En säker lekplats är en verklig tillgång i ett bostadsområde!

Ansvar för barnen

Lekplatsen är den naturliga samlingspunkten i ett bostadsområde. Föräldrar möts och lär känna varandra medan barnen leker. En värdefull plats som är viktigt att underhålla – för barnens säkerhet. Låt oss därför hjälpa er identifiera potentiella skaderisker innan olyckan är framme.

Thormans Entreprenad, lekplatsbesiktning

Certifierade besiktningar*

Thormans har personal certifierad för besiktning av lekplatser och utegym – en unik kompetens. Genom att besiktiga, förvalta och utveckla lekplatser kan antalet olyckor minskas.
Vi utför både löpande rutinkontroller och reparationer samt mer omfattande årskontroller av utrustningen. Kontakta oss så hjälper vi er med  besiktning och säkerställer att er lekplats uppfyller lagstadgade krav.

Lekande lätt

Med personal anställd året runt har vi möjlighet att utföra reparationer och löpande underhåll såväl som att anlägga helt nya, moderna lekplatser och utegym.
Som kund hos Thormans har du tillgång till ett komplett utbud av tjänster för utemiljön, som grönyteskötselrenhållningdränering och avlopp och vinterväghållning. Se oss som er partner för yttre skötsel och utveckling av era fastigheter!

Thormans Entreprenad bygger och underhåller lekplatser

Ett skepp för spralliga barnpirater. Lekplatsen byggdes av Thormans 2012 och hålls säker genom löpande besiktningar.

Thormans Entreprenad bygger och underhåller lekplatser

Utegym i Johannelund, byggt av Thormans 2012. Med löpande underhåll sedan dess är det lika fräscht och funktionellt idag.

*) ”Certifiering för platser för lek, motion eller annat utevistelse samt av lekredskap utifrån SS-EN 1176 och SS-EN 1177″.
Varje år inträffar enligt konsumentverket uppskattningsvis 19 000 olyckor på lekplatser runt om i Sverige. Genom att besiktiga, förvalta och kontinuerligt utveckla lekplatser kan antalet olyckor minskas.