Thormans Entreprenad AB är ett privatägt bolag som arbetar med yttre skötsel och mark- och anläggningsarbeten i mellersta och norra Götaland. Våra kunder är olika typer av fastighetsägare, från villaägare till bostadsrättsföreningar och kommuner.

Våra privatkunder beställer främst dräneringar, avloppsanläggningar, trädgårdsdesign och plattsättningar.

För bostadsrättsföreningar och kommuner utför vi hela eller delar av den yttre skötseln

Vi investerar i vår personal och i moderna miljövänliga maskiner för att forsätta utvecklas. Som en väletablerad och stark aktör i branschen känner vi ansvar att vara en god arbetsgivare och att ta ett stort miljöansvar.

Korta fakta
Thormans Entreprenad AB startades 2003. Vi har gått från att vara uppstickaren till att bli en väletablerad och stark aktör inom entreprenadbranschen. Företaget fortsätter att utvecklas och i dag är vi över 70 medarbetare på fem orter. Verksamheten är inriktad på entreprenader av yttre markskötsel samt mark- och anläggningsarbeten.

Thormans Entreprenad, grönyteskötsel

Att jobba på Thormans

Personalen är vår största tillgång och alla får möjlighet att jobba med stort eget ansvar. Våra medarbetare är engagerade och tar egna initiativ. Det är det som lägger grunden till vår framgång och gör att vi kan hjälpa våra kunder på bästa sätt.

För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med personer som vill arbeta hos oss. Är du lantmästare, trädgårdsmästare eller landskapsingenjör så vill vi verkligen träffa dig!
Skicka in din ansökan här >>