Ett axplock av våra kunder

Linkoping-logo

Linköpings kommun

På uppdrag av Linköpings kommun har vi markskötselentreprenader av driftområde 1, 2, 4, 5 och 6. Entreprenaderna innefattar utförande av drift- och skötselåtgärder på gator, vägar, torg, parkvägar och grönytor samt vinterväghållning. Vi ansvarar även för driften av Linköpings Trädgårdshandel. Bara på uppdrag av Linköpings kommun sköter vi ca 3.000.000 kvadratmeter hårdgjorda ytor och mer än 8.000.000 kvadratmeter parkytor!

Linden-kund-logotyp

Nässjös kommunala fastighetsbolag

Linden är det kommunala fastighetsbolaget i Nässjö som vi har den yttre skötselentreprenaden hos. Till sina ca 1750 lägenheter så levererar vi en komplett markskötselentreprenad med grönyteskötsel, GC och gata, renhållning och vinterväghållning.

motala-logo

Motala kommun

För Motala kommun har vi entreprenad av park- och gatudrift för de östra kommundelarna vilka innefattar områden som Borensberg, Tjällmo, Fornåsa, Klockrike och Österstad.  Entreprenaden innefattar grönyteskötsel, planteringar, vinterväghållning, renhållning m.m.

tranemo-logotyp

Tranemo kommun

I Tranemo kommun utför Thormans all yttre skötsel såsom grönyteskötsel, gata, vinterväghållning och renhållning. Avtalet innefattar även all yttre skötsel av Tranemo bostäders områden.

Stangastaden-logo

Stångåstaden

AB Stångåstaden är Linköpings största fastighetsbolag med cirka 18.500 bostäder i staden. Åt dem utför vi den yttre skötseln för en stor del av bostadsbeståndet. Vi har även yttre skötsel till dotterbolaget Studentbostäder AB.

Göteborg-kund-logotyp

Göteborgs Stad

På uppdrag av Göteborgs Stad har vi markskötselentreprenaden i områdena Kortedala och Bergsjön. Vi levererar en helhetsservice till dessa områden med bland annat grönyteskötsel, renhållning, vinterväghållning och nyanläggningar.

vallonbygden-logo

Finspångs kommunala fastighetsbolag

På uppdrag av Finspångs kommunala fastighetsbolag Vallonbygden sköter vi utemiljön kring deras fastighetsbestånd som består av cirka 2.000 lägenheter fördelade på flera områden i Finspång. En komplett markskötselentreprenad med grönyteskötsel, GC och gata, renhållning och vinterväghållning.