Våra uppdrag

Vårt huvudfokus är heltäckande markskötselentreprenad åt kommuner, kommunala fastighetsbolag, större markentreprenader och bostadsrättsföreningar. Vår breda kompetens inom företaget gör att vi kan ta ett helhetsansvar för våra kunders utemiljöer, oavsett årstid. Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi långsiktigt mot en hållbar stadsmiljö.

 

Våra uppdrag

Vårt huvudfokus är heltäckande markskötselentreprenad åt kommuner, kommunala fastighetsbolag, större markentreprenader och bostadsrättsföreningar. Vår breda kompetens inom företaget gör att vi kan ta ett helhetsansvar för våra kunders utemiljöer, oavsett årstid.

Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi långsiktigt mot en hållbar stadsmiljö.

Vill du också vara med och påverka hur din stad ser ut? Sök jobb hos oss.

Vill du också vara med och bidra till en hållbar utemiljö? Sök jobb hos oss.

AB Stångåstaden

AB Stångåstaden är Linköpings största fastighetsbolag. Thormans Entreprenad AB ansvar för delar av yttre skötseln på AB Stångåstadens fastighetsbestånd.
Arbetet består i att skapa en trygg, välstädad och trevlig miljö på innergårdar, lekplatser och parker i bostadsområden.

Personalgruppen som ansvarar för skötsel av vår beställares områden sätter stor ära i att skapa trivsamma miljöer för hyresgästerna & tillsammans med vår beställare jobbar vi kontinuerligt med förbättringsåtgärder & utveckling av bostadsområdenas utemiljöer.

Lekplatsbesiktningar

Vår certifierade personal utför över 1000 lekplatsbesiktningar per år. Vi utgår ifrån Linköping men har möjlighet att ta uppdrag på de flesta andra orter.

Vi utför både besiktningar och konsultation vid nybyggnationer både inom ramen för våra uppdrag men även som konsult åt kommuner, byggföretag och fastighetsbolag.

Lejonfastigheter

Vi ansvarar för den yttre skötsel av kommunens skolor, vårdboenden, förskolor och offentliga lokaler (t.ex. Kommunhuset, Saab Arena & Länsbiblioteket).

I nära samverkan med vår beställare utvecklar vi arbetsmetoder så väl som utemiljöer. I uppdraget ingår moment från allt mellan ogräsrensning, gräsklippning, renhållning till trädbeskärning och snöröjning.

Norrköping

Sedan oktober 2020 har vi även etablerat oss i Norrköping, där vi förvaltar skötselområde 3 och 4.

Ett avtal med stor arbetsvariation inför varje ny säsong. Med mångsidig personal arbetar vi med skötseln av stadens parker, infrastruktur och renhållning.

Allt för att skapa en trevlig miljö, tillgänglig för alla.

Naturvårdsentreprenader

Sedan våren 2019 driver vi på uppdrag av Linköpings kommun naturvårdsentreprenad.

I uppdraget ingår att främja den biologiska mångfalden i kommunen.

Detta gör vi genom att bland annat återställa våtmarker, gräva dammar och göra naturvårdande insatser i skyddsvärda skogsområden.

Pumptrackbana i Linköping

När lermassor från bygget av en cykelbana blev över fick vi på Thormans uppdraget från Linköpings kommun att bygga en pumptrackbana mellan Rydskogen och aktivitetsparken i Linköping.

Intern kompetens och rådgivning från lokala cykelföreningar ledde fram till ett färdig förslag på en bana som anlades under hösten 2019.

Driftområde 3

Driftområde 3 i Linköping är till ytan ca 74 km² stort innefattar Tornby, Skäggetorp, Ryd, Malmslätt, Jägarvallen, Mjärdevi, Lambohov och Slaka

Kommunala ytor kräver intensiv skötsel och i DO3 klipper vi årligen ca 16 miljoner m² gräs och under vintern kan under en månad 748 mil gator, gång- och cykelbanor halkbekämpas

Ett väldigt intressant och fint driftområde med vilt skilda typer av bostadsområden i vilka vi får äran att bistå kommunen i underhålls- förbättrings- och utvecklingsarbeten.

Söderköping

Sedan 1 oktober har vi på Thormans tagit över stora delar av skötseln i Söderköping där vi tar hand om både gröna-och hårdgjorda ytor samt vinterväghållning.

AB Stångåstaden

AB Stångåstaden är Linköpings största fastighetsbolag. Thormans Entreprenad AB ansvar för delar av yttre skötseln på AB Stångåstadens fastighetsbestånd.
Arbetet består i att skapa en trygg, välstädad och trevlig miljö på innergårdar, lekplatser och parker i bostadsområden.

Personalgruppen som ansvarar för skötsel av vår beställares områden sätter stor ära i att skapa trivsamma miljöer för hyresgästerna & tillsammans med vår beställare jobbar vi kontinuerligt med förbättringsåtgärder & utveckling av bostadsområdenas utemiljöer.

Lekplatsbesiktningar

Vår certifierade personal utför över 1000 lekplatsbesiktningar per år.

Vi utför både besiktningar och konsultation vid nybyggnationer både inom ramen för våra befintliga uppdrag men även som konsult åt kommuner, byggföretag och fastighetsbolag.

Lejonfastigheter

Vi ansvarar för den yttre skötsel av kommunens skolor, vårdboenden, förskolor och offentliga lokaler (t.ex. Kommunhuset, Saab Arena & Länsbiblioteket).

I nära samverkan med vår beställare utvecklar vi arbetsmetoder så väl som utemiljöer. I uppdraget ingår moment från allt mellan ogräsrensning, gräsklippning, renhållning till trädbeskärning och snöröjning.

Norrköping

Sedan oktober 2020 har vi även etablerat oss i Norrköping, där vi förvaltar skötselområde 3 och 4.

Ett avtal med stor arbetsvariation inför varje ny säsong. Med mångsidig personal arbetar vi med skötseln av stadens parker, infrastruktur och renhållning.

Allt för att skapa en trevlig miljö, tillgänglig för alla.

Naturvårdsentreprenader

Sedan våren 2019 driver vi på uppdrag av Linköpings kommun naturvårdsentreprenad. I uppdraget ingår att främja den biologiska mångfalden i kommunen, genom att bland annat återställa våtmarker, gräva dammar och göra naturvårdande insatser i skyddsvärda skogsområden.

Pumptrackbana i Linköping

När lermassor från bygget av en cykelbana blev över fick vi på Thormans uppdraget från Linköpings kommun att bygga en pumptrack mellan Rydskogen och aktivitetsparken i Linköping.

Intern kompetens och rådgivning från lokala cykelföreningar ledde fram till ett färdig förslag på en bana som anlades under hösten 2019.

Driftområde 3

Driftområde 1 i Linköping är vårt största skötselområde som vi driver på uppdrag av Linköpings kommun. Området omfattar stora delar av Linköpings innerstad, där bland annat Trädgårdsföreningen ingår.

Tillsammans med våra beställare gör vi utvecklings-och förbättringsarbeten för en vacker och säker innerstad.

Söderköping

Sedan 1 oktober har vi på Thormans tagit över stora delar av skötseln i Söderköping där vi tar hand om både gröna-och hårdgjorda ytor samt vinterväghållning.

VÅR ORGANISATION

Medarbetaren i fokus, nära relation med våra uppdragsgivare och hög kvalité på våra arbeten. Detta är vårt koncept för långsiktiga relationer med både kunder och anställda. Mer om vår organisation kan du läsa här.

VÅRT HÅLLBARHETSBARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller vår personal. Vi lovar att vara ett företag som tar ett helhetsperspektiv.

Under 2021 genomför Thormans en större kompetenssatsning i samarbete med TCYK. Läs mer om vårt syfte och mål här.

KONTAKT

Låskolvsgatan 4
589 41 Linköping

013-465 99 60
Mån-fre 8-16

FÖLJ OSS

THORMANS ENTREPRENAD AB

Thormans är företaget som växt med sina kunder. Vi har på kort tid gått från ett litet bolag till en av de största aktörerna inom entreprenadsbranschen.

Thormans Entreprenad AB är en del av Green landscaping group AB.