Yrkesbevis 1 & 9 – TCYK

Under 2023 kommer Thormans Entreprenad erbjuda externa kunder att genomgå TCYK Yrkesbevis 1 Skötsel och förvaltning av Utemiljö och/eller TCYK Yrkesbevis 9 Beskärning och trädvård.

Vi erbjuder både ett färdigt upplägg alternativt skräddarsydda lösningar för just era medarbetares behov. Läs mer om de båda yrkesbevisen nedan eller ladda ner en PDF-folder om Yrkesbevis 1 & 9

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Obligatoriska moduler

Styra skötsel – Arbetsplanering/ Arbetsmiljö

Allmän yttre skötsel av utemiljlö

Skötsel av lekplats

Skötsel av naturmark

Mark & växtkunskap:

 • Botanik
 • Växtnäringslära
 • Jordegenskaper
 • Växtkännedom -Träd, buskar, perenner, utplanteringsväxter & ogräs.

Vegetationsytor

 • Skötsel, reparation & underhåll av gräs
 • Plantering, skötsel av träd, buskar, perenner & utplanteringsväxter
 • Växtplats & växtbädd
 • Ogräsbekämpning och växtskydd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av buskar
 • Formklippning av häck

 

 

 Markbeläggningar

 • Barmarkskötsel för hand
 • Snö & halkbekämpning för hand
 • Skötsel av grusytor

Maskiner & Verktyg

 • Handverktyg, handhållna maskiner.

 

Valbara moduler
 • Funktionskontroll av lekutrustning

Övriga moduler i utbildningen

 • Biologisk mångfald i den offentliga miljön.
 • Beskärning av rosor
 • Lökplantering

Utbildningen pågår från mitten av januari – november för att följa växtsäsongens olika arbetsmoment, 11 dagar totalt.

Läs mer om Yrkesbevis utbildning i vår PDF-folder om Yrkesbevis 1 & 9

 

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård

Beskärning och trädvård del 1, 2 dagar
 • Träd i offentliga miljöer
 • Växtkännedom, träd & buskar
 • Etableringsbeskärning, träd & buskar
 • Underhållsbeskärning, träd & buskar
 • Föryngringsbeskärning, buskar
 • Formklippning av häck
 • Fruktträdsbeskärning Redskap, verktyg & arbetsmiljö
 • Plantering av träd
 • Teoretisk prov
Beskärning och trädvård del 2, 3 dagar
 • Marklära
 • Växtnäringslära
 • Lignosernas inre & yttre uppbyggnad
 • Trädens försvarssystem
 • Ståndort, succession
 • Repetition av de olika beskärningstyperna
 • Repetition växtkännedom träd & buskar
 • Teoretisk prov

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

KONTAKT

Låskolvsgatan 4
589 41 Linköping

013-465 99 60
Mån-fre 8-16

FÖLJ OSS

THORMANS ENTREPRENAD AB

Thormans är företaget som växt med sina kunder. Vi har på kort tid gått från ett litet bolag till en av de största aktörerna inom entreprenadsbranschen.

Thormans Entreprenad AB är en del av Green landscaping group AB.