TCYK Utbildning

Under 2022 kommer Thormans Entreprenad erbjuda externa kunder att genomgå TCYK Yrkesbevis 1 Skötsel och förvaltning av Utemiljö och/eller TCYK Yrkesbevis 9 Beskärning och trädvård.

Vi erbjuder både ett färdigt upplägg alternativt skräddarsydda lösningar för just era medarbetares behov. Läs mer om de båda yrkesbevisen nedan eller ladda ner en PDF med samlad info om TCYK 1 & 9 här.

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

TCYK 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Obligatoriska moduler

Mark & växtkunskap Botanik:

 • Växtnäringslära
 • Jordegenskaper
 • Växtkännedom
 • Träd buskar, perenner, utplanteringsväxter & ogräs.

Maskiner & Verktyg

 • Handverktyg, handhållna maskiner.

Vegetationsytor

 • Skötsel, reparation & underhåll av gräs
 • Plantering, skötsel av träd, buskar, perenner & utplanteringsväxte
 • Växtbädd & växtskydd
 • Ogräsbekämpning och växtskydd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av buskar
 • Formklippning av häck

Markbeläggningar

 • Barmarkskötsel för hand
 • Snö & halkbekämpning för hand
 • Skötsel av grusytor

Allmän yttre skötsel

Skötsel av lekplats

Skötsel av naturmark

Arbetsplanering

Styra skötsel – Arbetsplanering

Valbara moduler

Åkbara maskiner

 • Åkbar gräsklippare
 • Sopmaskin
 • Redskapsbärare plog & sandspridare
 • Redskapsbärare med skopa & gafflar

Lekplatser

 • Funktionskontroll av lekutrustning

Markbeläggningar

 • Skötsel av marksten, marktegel & betongplattor

Utbildningen pågår februari – november för att följa säsongerna, 11 dagar totalt.

Kursplan Tcyk Yrkesbevis 1

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

TCYK 9 – Beskärning och trädvård

Beskärning och trädvård del 1, 2 dagar
 • Träd i offentliga miljöer
 • Växtkännedom, träd & buskar
 • Etableringsbeskärning, träd & buskar
 • Underhållsbeskärning, träd & buskar
 • Föryngringsbeskärning, buskar
 • Formklippning av häck
 • Fruktträdsbeskärning Redskap, verktyg & arbetsmiljö
 • Plantering av träd
 • Teoretisk prov
Beskärning och trädvård del 2, 3 dagar
 • Marklära
 • Växtnäringslära
 • Lignosernas inre & yttre uppbyggnad
 • Trädens försvarssystem
 • Ståndort, succession
 • Repetition av de olika beskärningstyperna
 • Repetition växtkännedom träd & buskar
 • Teoretisk prov

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

KONTAKT

Låskolvsgatan 4
589 41 Linköping

013-465 99 60
Mån-fre 8-16

FÖLJ OSS

THORMANS ENTREPRENAD AB

Thormans är företaget som växt med sina kunder. Vi har på kort tid gått från ett litet bolag till en av de största aktörerna inom entreprenadsbranschen.

Thormans Entreprenad AB är en del av Green landscaping group AB.