Thormans Entreprenad

Medarbetaren i fokus, nära relation med våra uppdragsgivare och hög kvalitet på utförda arbeten. Detta är vårt koncept för långsiktiga relationer med både kunder och anställda.

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är det som driver oss att ständigt utvecklas. Våra värderingar är att vara modiga, målinriktade, lyhörda och positiva. Vi utgår från dem i allt vi gör. Det gör oss till ett konkurrenskraftigt företag, både för dig som kund och för våra medarbetare.

HÅLLBARHETSARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Vi är ett företag som tar ett helhetsansvar för att skapa rätt förutsättningar för hållbara utemiljöer, kundrelationer och medarbetare.

Din utemiljö – vår viktigaste uppgift

Vi tar ett helhetsansvar för din utemiljö. Oavsett årstid förvaltar, skapar och utvecklar vi utemiljöer tillsammans med våra kunder. Genom att låta oss ta ansvaret för utemiljön får du hög servicegrad från våra kvalificerade medarbetare som ser till att förväntningarna uppfylls.

Vår framgångsfaktor är våra medarbetare. Därför är medarbetaren vårt fokus och grundstenen i vårt företag. För oss betyder nöjd personal nöjda kunder. Som ett stort entreprenadföretag inom vår bransch så är den personliga kontakten mellan våra medarbetare och våra uppdragsgivare viktig för oss. Det är så vi säkerställer kvalitet och skapar förutsättningar för att kunna bygga hållbara miljöer och samarbeten.

Din utemiljö – vår viktigaste uppgift

Vi tar ett helhetsansvar för din utemiljö. Oavsett årstid förvaltar, skapar och utvecklar vi utemiljöer tillsammans med våra kunder. Genom att låta oss ta ansvaret för utemiljön får du hög servicegrad från våra kvalificerade medarbetare som ser till att förväntningarna uppfylls.

Vår framgångsfaktor är våra medarbetare. Därför är medarbetaren vårt fokus och grundstenen i vårt företag. För oss betyder nöjd personal nöjda kunder. Som ett stort entreprenadföretag inom vår bransch så är den personliga kontakten mellan våra medarbetare och våra uppdragsgivare viktig för oss. Det är så vi säkerställer kvalitet och skapar förutsättningar för att kunna bygga hållbara miljöer och samarbeten.

 

 

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är det som driver oss att ständigt utvecklas. Våra värderingar är att vara modiga, målinriktade, lyhörda och positiva. Vi utgår från dem i allt vi gör. Det gör oss till ett konkurrenskraftigt företag, både för dig som kund och för våra medarbetare.

HÅLLBARHETSARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Vi är ett företag som tar ett helhetsansvar för att skapa rätt förutsättningar för hållbara utemiljöer, kundrelationer och medarbetare.

Vill du också vara med och bidra till en hållbar utemiljö? Sök jobb hos oss.

Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan hjälpa er!