Yrkesbevis 1 & 9 – TCYK

Vi erbjuder utbildningar inom TCYK Yrkesbevis 1 Skötsel och förvaltning av Utemiljö och/eller TCYK Yrkesbevis 9 Beskärning och trädvård.

Utbildningarna finns som färdiga paket alternativt kan vi skräddarsydda lösningar för just era medarbetares behov. Läs mer om de båda yrkesbevisen nedan eller ladda ner en PDF-folder om Yrkesbevis 1 & 9

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

Yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö

Obligatoriska moduler

Styra skötsel – Arbetsplanering/ Arbetsmiljö
Allmän yttre skötsel av utemiljö
Skötsel av lekplats
Skötsel av naturmark

Mark & växtkunskap:

 • Botanik
 • Växtnäringslära
 • Jordegenskaper
 • Växtkännedom -Träd, buskar, perenner, utplanteringsväxter & ogräs.

Vegetationsytor

 • Skötsel, reparation & underhåll av gräs
 • Plantering, skötsel av träd, buskar, perenner & utplanteringsväxter
 • Växtplats & växtbädd
 • Ogräsbekämpning och växtskydd
 • Plantering av träd
 • Beskärning av buskar
 • Formklippning av häck

 

 

 Markbeläggningar

 • Barmarkskötsel för hand
 • Snö & halkbekämpning för hand
 • Skötsel av grusytor

Maskiner & Verktyg

 • Handverktyg, handhållna maskiner.

 

Valbara moduler
 • Funktionskontroll av lekutrustning

Övriga moduler i utbildningen

 • Biologisk mångfald i den offentliga miljön.
 • Beskärning av rosor
 • Lökplantering

Utbildningen pågår från mitten av januari – november för att följa växtsäsongens olika arbetsmoment, 11 dagar totalt.

Läs mer om Yrkesbevis utbildning i vår PDF-folder om Yrkesbevis 1 & 9

 

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632

Yrkesbevis 9 – Beskärning och trädvård

Beskärning och trädvård del 1, 2 dagar
 • Träd i offentliga miljöer
 • Växtkännedom, träd & buskar
 • Etableringsbeskärning, träd & buskar
 • Underhållsbeskärning, träd & buskar
 • Föryngringsbeskärning, buskar
 • Formklippning av häck
 • Fruktträdsbeskärning Redskap, verktyg & arbetsmiljö
 • Plantering av träd
 • Teoretisk prov
Beskärning och trädvård del 2, 3 dagar
 • Marklära
 • Växtnäringslära
 • Lignosernas inre & yttre uppbyggnad
 • Trädens försvarssystem
 • Ståndort, succession
 • Repetition av de olika beskärningstyperna
 • Repetition växtkännedom träd & buskar
 • Teoretisk prov

För anmälan och mer information:

Marina Ivarsson

marina.ivarsson@thormans.se

072-0706632