Våra uppdrag

Vårt huvudfokus är heltäckande markskötselentreprenad åt kommuner, kommunala fastighetsbolag, större markentreprenader och bostadsrättsföreningar. Vår breda kompetens inom företaget gör att vi kan ta ett helhetsansvar för våra kunders utemiljöer, oavsett årstid. Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi långsiktigt mot en hållbar stadsmiljö.

Inom vårt företag ryms fler uppdrag än enbart driftentreprenad.

Vi utför bland annat lekplatsbesiktningar över hela södra och mellersta Sverige, driver en välsorterad trädgårdshandel i Linköping och driver i samarbete med Stångåstaden ett utbildningsprogram inom den gröna sektorn. Nedan presenterar vi ett urval av våra tidigare och pågående uppdrag.

 

Våra uppdrag

Vårt huvudfokus är heltäckande markskötselentreprenad åt kommuner, kommunala fastighetsbolag, större markentreprenader och bostadsrättsföreningar. Vår breda kompetens inom företaget gör att vi kan ta ett helhetsansvar för våra kunders utemiljöer, oavsett årstid.

Tillsammans med våra uppdragsgivare jobbar vi långsiktigt mot en hållbar stadsmiljö.

Inom vårt företag ryms fler uppdrag än enbart driftentreprenad.

Vi utför bland annat lekplatsbesiktningar över hela södra och mellersta Sverige, driver en välsorterad trädgårdshandel i Linköping och driver i samarbete med Stångåstaden ett utbildningsprogram inom den gröna sektorn. Nedan presenterar vi ett urval av våra tidigare och pågående uppdrag.

Vill du också vara med och påverka hur din stad ser ut? Sök jobb hos oss.

Vill du också vara med och bidra till en hållbar utemiljö? Sök jobb hos oss.

Driftområde 1

Driftområde 1 i Linköping är vårat största skötselområde som vi driver på uppdrag av Linköpings kommun.

Området omfattar stora delar av Linköpings innerstad, där bland annat Linköpings trädgårdsförening ingår.

Tillsammans med våra beställare gör vi utvecklings-och förbättringsarbeten för en vacker och säker innerstad.

Lekplatsbesiktningar

Vår certifierade personal utför över 1000 lekplatsbesiktningar per år. Vi utgår ifrån Linköping men har möjlighet att ta uppdrag på de flesta andra orter.

Vi utför både besiktningar och konsultation vid nybyggnationer både inom ramen för våra uppdrag men även som konsult åt kommuner, byggföretag och fastighetsbolag.

Linköpings trädgårdshandel

I trädgårdsföreningen i Linköping driver vi en välsorterad trädgårdshandel.

Här bedriver vi egen odling av sommarblommor, säljer växter utifrån säsong och binder buketter för alla tillfällen.

Besök Linköpings trädgårdshandels hemsida för mer information om kundkvällar och event.

Utbildningsprogrammet

I samarbete med Stångåstaden driver vi utbildningsprogrammet.

Ett initiativ som syftar till att få in personer som står utanför arbetsmarkaden i den gröna näringen, genom utbildning och praktiskt arbete.

Sedan 2017 har 11 personer deltagit varav de flesta fått anställning inom företaget efter avslutad utbildning.

Naturvårdsentreprenader

Sedan våren 2019 driver vi på uppdrag av Linköpings kommun naturvårdsentreprenad.

I uppdraget ingår att främja den biologiska mångfalden i kommunen.

Detta gör vi genom att bland annat återställa våtmarker, gräva dammar och göra naturvårdande insatser i skyddsvärda skogsområden.

Pumptrackbana i Linköping

När lermassor från bygget av en cykelbana blev över fick vi på Thormans uppdraget från Linköpings kommun att bygga en pumptrackbana mellan Rydskogen och aktivitetsparken i Linköping.

Intern kompetens och rådgivning från lokala cykelföreningar ledde fram till ett färdig förslag på en bana som anlades under hösten 2019.

Driftområde 1

Driftområde 1 i Linköping är vårt största skötselområde som vi driver på uppdrag av Linköpings kommun. Området omfattar stora delar av Linköpings innerstad, där bland annat Trädgårdsföreningen ingår.

Tillsammans med våra beställare gör vi utvecklings-och förbättringsarbeten för en vacker och säker innerstad.

Lekplatsbesiktningar

Vår certifierade personal utför över 1000 lekplatsbesiktningar per år.

Vi utför både besiktningar och konsultation vid nybyggnationer både inom ramen för våra befintliga uppdrag men även som konsult åt kommuner, byggföretag och fastighetsbolag.

Linköpings trädgårdshandel

I trädgårdsföreningen i Linköping driver vi en välsorterad trädgårdshandel.

Här bedriver vi egen odling av sommarblommor, säljer växter utifrån säsong och binder buketter för alla tillfällen.

Besök Linköpings trädgårdshandels hemsida för aktuella erbjudanden, information om kurser och kundkvällar.

Utbildningsprogrammet

I samarbete med Stångåstaden driver vi utbildningsprogrammet. Det initiativet syftar till att få in personer som står utanför arbetsmarkaden i den gröna näringen, genom utbildning och praktiskt arbete. Sedan 2017 har 11 personer deltagit varav de flesta fått anställning inom företaget efter avslutad utbildning.

Naturvårdsentreprenader

Sedan våren 2019 driver vi på uppdrag av Linköpings kommun naturvårdsentreprenad. I uppdraget ingår att främja den biologiska mångfalden i kommunen, genom att bland annat återställa våtmarker, gräva dammar och göra naturvårdande insatser i skyddsvärda skogsområden.

Pumptrackbana i Linköping

När lermassor från bygget av en cykelbana blev över fick vi på Thormans uppdraget från Linköpings kommun att bygga en pumptrack mellan Rydskogen och aktivitetsparken i Linköping.

Intern kompetens och rådgivning från lokala cykelföreningar ledde fram till ett färdig förslag på en bana som anlades under hösten 2019.

VÅR ORGANISATION

Medarbetaren i fokus, nära relation med våra uppdragsgivare och hög kvalité på våra arbeten. Detta är vårt koncept för långsiktiga relationer med både kunder och anställda. Mer om vår organisation kan du läsa här.

VÅRT HÅLLBARHETSBARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller vår personal. Vi lovar att vara ett företag som tar ett helhetsperspektiv, hur vi gör det kan du läsa mer om här.

THORMANS ENTREPRENAD AB

Thormans är företaget som växt med sina kunder. Vi har på kort tid gått från ett litet bolag till en av de största aktörerna inom entreprenadsbranschen. Trots vår storlek behåller vi alltid vår nära relation med våra uppdragsgivare.

KONTAKT

Låskolvsgatan 4
589 41 Linköping

013-465 99 60
Mån-fre 8-16