Vår värdegrund

Vår värdegrund är det som driver oss som företag till att ständigt utvecklas. Här kan du läsa mer om vad som är viktigt för oss för att vara ett konkurrenskraftigt företag, både för våra kunder och medarbetare.

MILJÖ

För oss är det viktigt att verka för en så hållbar bransch som möjligt, vilket för oss bland annat innefattar högt uppsatta miljömål inom företaget.

ENGAGEMANG

Engagemang för våra medarbetare och kunder ser vi som en självklarhet. Det ger oss möjlighet att utvecklas med våra kunder och behålla kompetent personal.

BEMÖTANDE

Som företag tar vi starkt avstånd mot all form av diskriminering och kränkande beteende. Vi vill vara ett inkluderande företag där alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

KOMPETENS

Våra medarbetares kompetens är vår viktigaste resurs, därför jobbar vi aktivt med att lära av varandra inom företaget, genom bland annat internutbildningar.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är det som driver oss som företag till att ständigt utvecklas. Här kan du läsa mer vad som är viktigt för oss för att vara ett konkurrenskraftigt företag, både för våra kunder och medarbetare.

MILJÖ

För oss är det viktigt att verka för en så hållbar bransch som möjligt, vilket för oss bland annat innefattar högt uppsatta miljömål inom företaget.

ENGAGEMANG

Engagemang för våra medarbetare och kunder ser vi som en självklarhet. Det ger oss möjlighet att utvecklas med våra kunder och behålla kompetent personal.

BEMÖTANDE

Som företag tar vi starkt avstånd mot all form av diskriminering och kränkande beteende. Vi vill vara ett inkluderande företag där alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

KOMPETENS

Våra medarbetares kompetens är vår viktigaste resurs, därför jobbar vi aktivt med att lära av varandra inom företaget, genom bland annat internutbildningar.

Vårt värdegrundsarbete

Att vara ett stort företag innebär ett stort ansvar. För våra medarbetare, för våra kunder och för den bransch vi verkar i.

Vi är medvetna om att det alltid finns något vi kan utveckla och göra bättre.

Vår värdegrund som bottnar i ledorden: miljö, engagemang, bemötande och kompetens, hjälper oss att ständigt utvärdera vårt arbete.

Som verksamma inom den gröna näringen är det självklart för oss att verka för en så hållbar bransch som möjligt, där vi har högt uppsatta miljömål inom företaget. Vår KMA-samordnare jobbar tillsammans med resten av företag för att vi ska ligga i framkant när gäller miljö och hållbarhet. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Vårt företag består av våra medarbetare. Det som är viktigt för oss är engagemang, kompetens och viljan att göra ett bra jobb.

Som företag jobbar vi aktivt för att ha en företagskultur där alla ska känna sig välkomna och vi tar starkt avstånd mot all form av diskriminering och kränkande beteende.

Hos oss arbetar personer med olika förutsättningar, olika bakgrund och olika erfarenheter. Det som vi alla har gemensamt är viljan att göra ett bra jobb och viljan att utvecklas i sin arbetsroll.

Vi är ett företag som ser möjligheter och engagemang, den synen har gett oss möjlighet att växa som företag och givit oss förmånen att behålla duktiga medarbetare och deras kompetens inom företaget.

”Jag anser att vår värdegrund formar hela vår företagskultur och fungerar som ett rotsystem för hela verksamheten. Det ger var och en möjlighet att fatta ett genomtänkt och korrekt beslut, i frågor där svaren inte är givna.

Det är därför otroligt viktigt för mig att företagets värderingar genomsyrar hela vår organisation, hur vi bemöter varandra, hur vi genomför våra uppdrag, vilken moral och etik som skall gälla samt hur vi, utifrån våra förutsättningar, aktivt arbetar för miljön.

Jag vill driva ett företag som står för hållbarhet och öppenhet, där alla behandlas med samma respekt och på lika villkor!”

– Christian Mattsson, VD Thormans Entreprenad

”Jag anser att vår värdegrund formar hela vår företagskultur och fungerar som ett rotsystem för hela verksamheten. Det ger var och en möjlighet att fatta ett genomtänkt och korrekt beslut, i frågor där svaren inte är givna.

Det är därför otroligt viktigt för mig att företagets värderingar genomsyrar hela vår organisation, hur vi bemöter varandra, hur vi genomför våra uppdrag, vilken moral och etik som skall gälla samt hur vi, utifrån våra förutsättningar, aktivt arbetar för miljön.

Jag vill driva ett företag som står för hållbarhet och öppenhet, där alla behandlas med samma respekt och på lika villkor!”

– Christian Mattsson, VD Thormans Entreprenad

VÅR ORGANISATION

Medarbetaren i fokus, nära relation med våra uppdragsgivare och hög kvalité på våra arbeten. Detta är vårt koncept för långsiktiga relationer med både kunder och anställda. Mer om vår organisation kan du läsa här.

VÅRT HÅLLBARHETSBARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Oavsett om det handlar om miljöfrågor eller vår personal. Vi lovar att vara ett företag som tar ett helhetsperspektiv.

Under 2023 fortsätter Thormans en större kompetenssatsning i samarbete med TCYK. Läs mer om vårt syfte och mål här.

KONTAKT

Låskolvsgatan 4
589 41 Linköping

013-465 99 60
Mån-fre 8-16

FÖLJ OSS

THORMANS ENTREPRENAD AB

Thormans är företaget som växt med sina kunder. Vi har på kort tid gått från ett litet bolag till en av de största aktörerna inom entreprenadsbranschen.

Thormans Entreprenad AB är en del av Green landscaping group AB.