VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är det som driver oss att ständigt utvecklas. Våra värderingar är att vara modiga, målinriktade, lyhörda och positiva. Vi utgår från dem i allt vi gör. Det gör oss till ett konkurrenskraftigt företag, både för dig som kund och för våra medarbetare. 

HÅLLBARHETSARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Vi är ett företag som tar ett helhetsansvar för att skapa rätt förutsättningar för hållbara utemiljöer, kundrelationer och medarbetare.  

Vår organisation

Thormans Entreprenad är en del av Green Landscaping Group. Vi är din lokala leverantör av yttre skötsel med den stora tryggheten av att tillhöra en stor nordisk aktör. Vi är verksamma inom både offentlig och privat sektor.

 

 

År i branschen

medarbetare

Vår organisation

Thormans Entreprenad är en del av Green Landscaping Group. Vi är din lokala leverantör av yttre skötsel med den stora tryggheten av att tillhöra en stor nordisk aktör. Vi är verksamma inom både offentlig och privat sektor 

År i branschen

medarbetare

HÅLLBARHETSARBETE

För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar i alla led. Vi är ett företag som tar ett helhetsansvar för att skapa rätt förutsättningar för hållbara utemiljöer, kundrelationer och medarbetare.

VÅR VÄRDEGRUND

Värdegrunden är det som driver oss att ständigt utvecklas. Våra värderingar är att vara modiga, målinriktade, lyhörda och positiva. Vi utgår från dem i allt vi gör. Det gör oss till ett konkurrenskraftigt företag, både för dig som kund och för våra medarbetare.

Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan hjälpa er!

Vill du också vara med och bidra till en hållbar utemiljö? Sök jobb hos oss.

Entreprenad

Vi tar ett helhetsansvar för tillsyn och skötsel av utemiljöer, oavsett årstid. Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi med långsiktig planering, uppföljning och strävar hela tiden efter förbättring. Med den långa erfarenhet vi har kan du som kund känna dig trygg. Du kan förvänta dig ett noggrant utfört jobb.

Oavsett om du som kund behöver hjälp med trädfällning, planering av nya rabatter eller snöröjning så finns den erfarenheten och utbildningen hos våra kvalificerade medarbetare. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare för att alltid kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.  

Våra nuvarande uppdrag sträcker sig från grönyteskötsel, anläggning av gång-och cykelbanor, planering av nya innergårdar och allt där emellan. Vi har även egen maskinpark vilket gör att vi snabbt kan ta oss an de flesta uppdrag.

Den personliga kontakten mellan våra uppdragsgivare och medarbetare är viktig för oss. Det är så vi säkerställer kvalitet och skapar förutsättningar för att kunna bygga hållbara miljöer och samarbeten.

 

Entreprenad

Vi tar ett helhetsansvar för tillsyn och skötsel av utemiljöer, oavsett årstid. Tillsammans med våra uppdragsgivare arbetar vi med långsiktig planering, uppföljning och strävar hela tiden efter förbättring. Med den långa erfarenhet vi har kan du som kund känna dig trygg. Du kan förvänta dig ett noggrant utfört jobb.

Oavsett om du som kund behöver hjälp med trädfällning, planering av nya rabatter eller snöröjning så finns den erfarenheten och utbildningen hos våra kvalificerade medarbetare. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare för att alltid kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.  

Våra nuvarande uppdrag sträcker sig från grönyteskötsel, anläggning av gång-och cykelbanor, planering av nya innergårdar och allt där emellan. Vi har även egen maskinpark vilket gör att vi snabbt kan ta oss an de flesta uppdrag.

Den personliga kontakten mellan våra uppdragsgivare och medarbetare är viktig för oss. Det är så vi säkerställer kvalitet och skapar förutsättningar för att kunna bygga hållbara miljöer och samarbeten.