Vill du veta mer?

Thormans Entreprenad erbjuder ett stort utbud av tjänster för er utemiljö oavsett årstid.
Besök www.thormans.se för mer information eller ta kontakt med vår certifierade besiktningsman för lekplatser och utegym:

Richard Lilja
Certifierad besiktningsman
richard.lilja@thormans.se
0720-70 71 84

Besiktningar av lekplatser och utegym

Lekplatsen är ofta den naturliga samlingspunkten i ett bostadsområde och utgör en social knutpunkt för personer i alla åldrar.

Vuxna möts och lär känna varandra medan barnen leker och utforskar de olika inslagen i lekmiljön. Lekplatsens miljöer bidrar till att utveckla de som använder den och stärker också den sociala hållbarheten som mötesplats i området.

Platsen är värdefull och viktig att underhålla – för barnens säkerhet och fortsatta möjlighet till lek och utveckling under säkra förhållanden. De olika redskapen och ytorna som finns inom lekplatsen behöver kontrolleras regelbundet för att vara säker för den som använder den, då den påverkas av användning samt väder och vind.

Thormans Entreprenad hjälper er att identifiera potentiella skaderisker innan olyckan är framme. Regelbundna kontroller i kombination med lämpliga underhållsåtgärder bidrar dessutom till längre teknisk livslängd och en bättre ekonomi för er anläggning.

Kontakta oss idag för att höra mer om hur vi kan hjälpa er!